(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

جرمانه

[29.Sep.2017 - 15:50]

په څه باندی داسی جریمانه شوم ؟

خدایه پردي وطن کې دیوانه شومه

په څه باندی داسی جریمانه شومه

دلته دشپی ورځی خبونه نه لرمه

د تنهایي له لاسه ډیر نزدانه شومه

چاراته ښیرا کړی ولی چی له وطن

راورک شوم د غمونو خزانه شومه

ما هم نه غوښتل چی داسی د وشي

پردي وطن کې بندیوان زولانه شومه

ته د ما ذبیح الله په د ځوانۍ کۍ شعر لیکلو ته 

وګوره خدایه ولی داسی بد قیصمته سرګدانه شومه 

سرليک ؛ شعر

متن ؛ دا څه راسره کیږي پروردیګاره ؟

 

مسافري سخته خواري ده زما یاره

ته نارینه یی زه به ډیره شمه خواره

ځواني به هسی ابس تیره شي

له خپل ځانه به شمه بی ځاره

په بل وطن کې به فقیر ناست وی هیران

زما توری زلفی به دریادیږی برخورداره

په ما او تا به هبس تیر شي کلونه

دا څه راسره کیږي پروردیګاره

ذبیح الله په تا می کله پیرضو شي 

مسافري بی تا به شم د غمونو ټیکداره

متن ؛ انسانیت چیشی ته وایئ !؟ 

سرليک ؛ شعر

متن ؛ په زړه کې می ور د بیلتانه دی

زه چی له خپله ځانه ورک شم

لږ د دنیا له ډیرو غمه سپک شم

ساقي لاړشه داسی جام راوړه

چی خبر له زړه نه د میخورعاشوک شم

په زړه کې می ور د بیلتانه دی

راکړه دا جام چی نیشه کې غرک شم

نه وینم هغه سترګی چی می تنده په ماتکم

نشه نشه می کړه چی حلاک حلاک شم

ذبیح الله خدای می له زړه خبر دی چی ولی

یی څکم یو سو لحظی د دنیا له غمو پاک شم

   

سرليک ؛ شعر

متن ؛ ای مخلوقه مه وژنی یو بل 

ولی کوۍ په یو بل باندی ظلم سیتم انسانه

مینه محبت کوۍ یو ورځ ځی له د جهانه 

ای مخلوقه مه وژنی یو بل په هغی دنیاکې

  بېرته شاته